Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Antropológia Irineja Lyonského
Zdroj:Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia II
Vydavateľské údaje:Prešov : LANA, 2004
Lokácia:S. 132-144
ISBN:80-969053-3-3
Ohlas:[4] KLIMEKOVÁ, Anna. Pro-biotické konanie v kontexte enviromentalistiky. In Ján Zozuľak: Bioetika v dimenziách sociálnej práce. 1. vyd. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 15.