Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šalamon Ivan (100%)
Názov:The importance of medicinal plants in Czecho-Slovakia
Zdroj:Focus on herbs : a magazine for the dissemination of herbal knowledge
Lokácia:no. 7 (1991), s. 2-7
ISSN:1034-9197
Ohlas:[4] MASAROVIČOVÁ, Elena - KRÁĽOVÁ, Katarína. Fyziologické a produkčné charakteristiky niektorých druhov liečivých rastlín. In Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka : zborník prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra : SPU, 2003, s. 297.