Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ruščák František (100%)
Názov:Nácvik invencie, kompozície a štylizácie na hodinách slohu
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana - KESSELOVÁ, Jana - KUPCOVÁ, Jana. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003, s. 220.