Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bilý Marián (100%)
Názov:Podiel východoslovenských literárnych periodík medzivojnového obdobia na formovaní literárneho vedomia
Zdroj:Nové obzory 32 : spoločenskovedný zborník východného Slovenska 1991
Vydavateľské údaje:Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1991
Lokácia:S. 99-109
ISBN:80-85174-72-3
Ohlas:[4] HUDEČKOVÁ, Viera. Týždenník Šariš a kultúrno-osvetová práca v rovnomennom regióne v 30. rokoch 20. storočia. In Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2003. Prešov : Universum, 2003, s. 107.
Ohlas:[4] SEDLÁK, Imrich. Svitanie na východe : národno-politické, kultúrno-spločenské a literárne integračné procesy na východnom Slovensku 1918-1945. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009, s. 91, 93, 94. ISBN 978-80-7090-879-2.
Ohlas:[4] SEDLÁK, Imrich. Východné Slovensko v letokruhoch národa. Martin : Matica slovenská, 2012, s. 828. ISBN 978-80-8128-035-1.