Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Mazúr E. (50%)
Autor:Drdoš Ján (50%)
Názov:Landscape ecology - geographical research directiva or an interdisciplinary research programme?
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 40, č. 1-2 (1988), s. 3-11
ISSN:0016-7193
Ohlas:[4] MIDRIAK, Rudolf. Education and trends of development of applied ecology in Slovakia. In Ekológia, 2003, vol. 22, no. 1, s. 82.