Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Medzinárodná lekársko-teologická konferencia
Zdroj:Prešovská univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 7, č. 11 (2003), s. 18
Ohlas:[4] LAPIN, Alexander. Na Krymu probíhala pozoruhodná mezinárodní konference o oosobnosti novodobého pravoslávneho světce arcibiskupa Lukáše. In Prešovská univerzita, 2004, roč. 8, č. 4, s. 11.
Ohlas:[4] KORMANÍK, Peter. Bioetika v súčasnom spoločenskom vedomí. In Ján Zozuľak: Bioetika v dimenziách sociálnej práce. 1. vyd. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 6.