Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Netty - príd. meno Nettyn?
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 31, č. 3 (1966), s. 190-191
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin: Transfonemizácia v kontaktovom vzťahu angličtina-slovenčina. In: Jazykovedný časopis, roč. 53, 2002, č. 2, s. 125.