Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Učenie Svätých Otcov o Božom obraze a podobe v človeku : (habilitačná prednáška - 24. marca 2001)
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XXV (10)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2002
Lokácia:S. 28-47
ISBN:80-8068-166-X
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 259. ISBN 978-80-8068-639-0.
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Podiel cirkví na plnení sociálnej zodpovednosti štátu. In Pravoslávny teologický zborník XXXII/17 - 2007. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007, s. 354. ISBN 978-80-8068-686-4.
Ohlas:[3] GERKA, M. Cennosť čelovečeskoj ličnosti. In Filosofia. Kuľtura. Žitťa : mižvuzivskyj zbirnyk naukovych prac. Vypusk 29. Dnipropetrovsk : Dnipropetrovska deržavna financova akademija, 2007, s. 53.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 115. ISBN 978-80-555-0016-4.
Ohlas:[3] HANGONI, T., GERKA, M. Človek - práca - nezamestnanosť. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 150. ISBN 978-83-928613-2-4.