Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MAREK MOKRIŠVYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY
PF
MARTIN KLIMOVIČ (ED.)DOKOPY 2019
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU. Zborník abstraktov
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VII.
PF
VLADIMÍR FEDORKOOUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE (VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA)
PF
VLADIMÍR FEDORKOMY - ČLOVEK A HODNOTY
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁREFLEXIE O POSTAVE SO ZNEVÝHODNENÍM V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ I.
PF
ĽUDMILA LIPTÁKOVÁ A KOL.INTEGROVANÁ DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
VLADIMÍR FEDORKOPROSOCIÁLNOSŤ A ASPEKTY PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA V DIMENZIÁCH UČITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY
PF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
ANNA DEREVJANÍKOVÁSPEVNÍK REGIONÁLNYCH ĽUDOVÝCH A DUCHOVNÝCH PIESNÍ PRE ŠKOLSKÚ A MIMOŠKOLSKÚ HUDOBNÚ VÝCHOVU
PF
MONIKA BOBÁKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY Z PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGIE
v kontexte predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
PF
HEDVIGA HAFIČOVÁ (ED.)PREMENY ŠKOLY A UČITEĽSKÉ VZDELÁVANIE V HISTORICKOM KONTEXTE A NOVÉ PERSPEKTÍVY
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej študentskej konferencie
PF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE II.
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
JANA KOŽÁROVÁDETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V PREDPRIMÁRNEJ INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII
PF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2022
Zborník rozšírených abstraktov
PF
MONIKA MIŇOVÁPEDAGOGIKA MÁRIE MONTESSORIOVEJ
Vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl
PF
BIBIÁNA HLEBOVÁČITATEĽSKÁ KOMPETENCIA A INTERVENČNÉ PRÍSTUPY K ŽIAKOM S ĽAHKÝM MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
(podporný vzdelávací materiál pre učiteľov žiakov špeciálnych základných škôl vo vzdelávacom variante A)
PF
MARTIN KLIMOVIČ DETSKÝ PISATEĽ V PROCESE TVORBY TEXTU
PF
MONIKA MIŇOVÁKONTEXT A DIMENZIE PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCIE
PF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2020
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU, Zborník rozšírených abstraktov
PF