Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
JOZEF LIBAVÝCHOVA K ZDRAVIU V EDUKÁCII RÓMSKYCH ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA
PF
LUCIA ŠEPEĽÁKOVÁDETSKÉ PREKONCEPTY O ŠKOLSKEJ REALITE
PF
RADOSLAV RUSŇÁKOBRAZOVÁ KNIHA AKO PROSTRIEDOK ROZVÍJANIA LITERÁRNEJ KOMPETENCIE V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ V.
PF
MAREK MOKRIŠVYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY
PF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2023
Zborník rozšírených abstraktov z Doktorandskej konferencie Pedagogickej fakulty PU
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VII.
PF
MARTIN KLIMOVIČDOKOPY 2019
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU. Zborník abstraktov
PF
BLANKA TOMKOVÁPREGRADUÁLNA PRÍPRAVA ŠTUDENTA NA VYUČOVANIE MATEMATIKY V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII
PF
VLADIMÍR FEDORKOOUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE (VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA)
PF
VLADIMÍR FEDORKOMY - ČLOVEK A HODNOTY
PF
MONIKA BOBÁKOVÁPÍSMO COMENIA SCRIPT V PONÍMANÍ UČITEĽOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA A RODIČOV
PF
ĽUDMILA LIPTÁKOVÁ A KOL.INTEGROVANÁ DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁREFLEXIE O POSTAVE SO ZNEVÝHODNENÍM V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ I.
PF
MARTIN KLIMOVIČKOMUNIKÁCIA - PÍSANIE - PRÍBEHY
Učebný text pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie
PF
VLADIMÍR FEDORKOPROSOCIÁLNOSŤ A ASPEKTY PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA V DIMENZIÁCH UČITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY
PF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
PATRÍCIA MIRDALIKOVÁŠTUDENT NA CESTE K PRAXI VI
Zborník rozšírených abstraktov z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie v odboroch špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika a sociálna pedagogika
PF
MONIKA BOBÁKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY Z PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGIE
v kontexte predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
PF
ANNA DEREVJANÍKOVÁSPEVNÍK REGIONÁLNYCH ĽUDOVÝCH A DUCHOVNÝCH PIESNÍ PRE ŠKOLSKÚ A MIMOŠKOLSKÚ HUDOBNÚ VÝCHOVU
PF