Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MAREK MOKRIŠVYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY
PF
RENÁTA BERNÁROVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VII.
PF
MARTIN KLIMOVIČDOKOPY 2019
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU. Zborník abstraktov
PF
BLANKA TOMKOVÁPREGRADUÁLNA PRÍPRAVA ŠTUDENTA NA VYUČOVANIE MATEMATIKY V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII
PF
VLADIMÍR FEDORKOOUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE (VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA)
PF
VLADIMÍR FEDORKOMY - ČLOVEK A HODNOTY
PF
ĽUDMILA LIPTÁKOVÁ A KOL.INTEGROVANÁ DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁREFLEXIE O POSTAVE SO ZNEVÝHODNENÍM V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ I.
PF
MARTIN KLIMOVIČKOMUNIKÁCIA - PÍSANIE - PRÍBEHY
Učebný text pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie
PF
VLADIMÍR FEDORKOPROSOCIÁLNOSŤ A ASPEKTY PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA V DIMENZIÁCH UČITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY
PF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
MONIKA BOBÁKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY Z PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGIE
v kontexte predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
PF
ANNA DEREVJANÍKOVÁSPEVNÍK REGIONÁLNYCH ĽUDOVÝCH A DUCHOVNÝCH PIESNÍ PRE ŠKOLSKÚ A MIMOŠKOLSKÚ HUDOBNÚ VÝCHOVU
PF
JANA HNATOVÁTECHNOLÓGIA ROZŠÍRENEJ REALITY V MATEMATICKEJ EDUKÁCIE
SWOT analýzy
PF
HEDVIGA HAFIČOVÁPREMENY ŠKOLY A UČITEĽSKÉ VZDELÁVANIE V HISTORICKOM KONTEXTE A NOVÉ PERSPEKTÍVY
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej študentskej konferencie
PF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE II.
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2022
Zborník rozšírených abstraktov
PF
JANA KOŽÁROVÁDETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V PREDPRIMÁRNEJ INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII
PF
ALICA PETRASOVÁKRITICKÉ MYSLENIE - TEÓRIA A PEDAGOGICKÁ PRAX
Učebný text pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie
PF
MONIKA MIŇOVÁPEDAGOGIKA MÁRIE MONTESSORIOVEJ
Vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl
PF