• vernisáž výstavy: Anton Fogaš: SVET OČAMI GEOGRAFA
  • výstavka publikačnej činnosti KGaRR FHPV PU (1997-2011)

Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií