15.04.2008

Festival krátkych poľských filmov v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a Katedrou slavistiky FF PU


Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií