Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
INGRID RUŽBARSKÁMOTORICKÉ PREDPOKLADY DETÍ V KONTEXTE PREDPRIMÁRNEHO A PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁACTA PAEDAGOGICAE, PRESOVES - NOVA SANDES, ANNUS XII
PF
LUCIA MIKURČÍKOVÁVYBRANÉ OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VI.
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV.
Medzinárodný nekonferenčný zborník
PF
JANA KOŽÁROVÁEDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE SETTINGS
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁ (ED.)SVET V INOM (?) SVETE
Antológia literárnych textov pre deti a mládež s tematikou znevýhodnenia
PF
JANA BURGEROVÁTECHNOLÓGIE A ICH MOŽNOSTI VO VZDELÁVANÍ UČITEĽOV
PF
ADELA MITROVÁJAZYK A UMENIE PRE DETI A MLÁDEŽ V HODNOTOVÝCH A DIDAKTICKÝCH POHĽADOCH
PF
RUDOLF HORVÁTHVÝBER ŠPORTOVÝCH TALENTOV
PF
LUCIA ŠEPEĽÁKOVÁDETSKÉ PREKONCEPTY O ŠKOLSKEJ REALITE
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ V.
PF
MARTIN KLIMOVIČ (ED.)DOKOPY 2019
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU. Zborník abstraktov
PF
VLADIMÍR FEDORKOOUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE (VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA)
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁREFLEXIE O POSTAVE SO ZNEVÝHODNENÍM V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ I.
PF
VLADIMÍR FEDORKOPROSOCIÁLNOSŤ A ASPEKTY PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA V DIMENZIÁCH UČITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY
PF
ANNA DEREVJANÍKOVÁSPEVNÍK REGIONÁLNYCH ĽUDOVÝCH A DUCHOVNÝCH PIESNÍ PRE ŠKOLSKÚ A MIMOŠKOLSKÚ HUDOBNÚ VÝCHOVU
PF
HEDVIGA HAFIČOVÁ (ED.)PREMENY ŠKOLY A UČITEĽSKÉ VZDELÁVANIE V HISTORICKOM KONTEXTE A NOVÉ PERSPEKTÍVY
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej študentskej konferencie
PF
JANA KOŽÁROVÁDETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V PREDPRIMÁRNEJ INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII
PF
MONIKA MIŇOVÁPEDAGOGIKA MÁRIE MONTESSORIOVEJ
Vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl
PF