Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
BIBIANA VADAŠOVÁTELESNÁ KONŠTITÚCIA STREDOŠKOLSKEJ POPULÁCIE PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
RÓBERT KANDRÁČMNOHOJAZYČNÝ GLOSÁR FYZIOLÓGIE ŠPORTU MULTILINGUAL GLOSSARY OF SPORTS PHYSIOLOGY
Slovensko/Slovak- Český/Czech, Nemecký/German, Španielsky/Spanish, Francúzsky/French, Maďarský/Hungarian, Anglický/English
FS
ERIKA CHOVANOVÁKOMPLEXNÝ KONCEPT PEDAGOGICKEJ PRAXE Z TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
FS
TOMÁŠ ELIÁŠVYBRANÉ KAPITOLY Z TEÓRIE A DIDAKTIKY FUTBALU
FS
PAVEL RUŽBARSKÝVÝSLEDKY PRVÉHO CELOŠTÁTNEHO TESTOVANIA POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU – ŽIAKOV 1. ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
FS
RÓBERT KANDRÁČÚVOD DO ŠTÚDIA VIED O ŠPORTE
FS
LENKA TLUČÁKOVÁPOHYBOVÁ AKTIVITA A TELESNÁ ZDATNOSŤ ADOLESCENTOV PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
BIBIANA VADAŠOVÁVPLYV REGENERÁCIE NA ZOTAVENIE ORGANIZMU PO AERÓBNOM A ANAERÓBNOM ZAŤAŽENÍ V ŠPORTE
FS
ERIKA CHOVANOVÁOBSERVAČNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV FAKULTY ŠPORTU V PREŠOVE
FS
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ I.
Teoretická východiska
FS
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ II.
Praktická realizace
FS
MAREK KOKINDAPOSILŇOVANIE TROCHU INAK
Návod pre začínajúcich trénerov a pedagógov
FS
IVETA BORŽÍKOVÁPSYCHOMOTORIKA PRE ŠKOLSKÚ, ŠPORTOVÚ A TERAPEUTICKÚ PRAX
FS
BEÁTA RUŽBARSKÁPOHYBOVÁ AKTÍVNOSŤ V ZMYSLE ZDRAVOTNE ORIENTOVANEJ TELESNEJ ZDATNOSTI
FS
VIERA BEBČÁKOVÁPOHYBOVÁ AKTIVITA V ŽIVOTNOM ŠTÝLE 14-ROČNÝCH ŽIAKOV PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
MICHAL BELEJMOTORICKÉ TESTY KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ
FS
RASTISLAV FEČROZVOJ DELTOVÉHO SVALSTVA V TRÉNINGU KULTURISTOV Z FYZIOLOGICKO-BIOMECHANICKÉHO ASPEKTU
FS
RASTISLAV FEČINDIVIDUALIZÁCIA OBJEMOVÉHO TRÉNINGU V KULTURISTIKE
FS
RASTISLAV FEČVÝVIN REAKČNÝCH SCHOPNOSTÍ NA SVETELNÉ PODNETY U DETÍ 1. – 4. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
FS
JÁN JUNGERPOHYBOVÉ PROGRAMY PRE VŠETKÝCH ALEBO TY, JA A VŠETCI SPOLU
FS