Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
TOMÁŠ ELIÁŠVYBRANÉ KAPITOLY Z TEÓRIE A DIDAKTIKY FUTBALU
FS
MONIKA VAŠKOVÁZDRAVOTNÉ ASPEKTY VODNÉHO PROSTREDIA A PLÁVANIA
FS
PAVEL RUŽBARSKÝVÝSLEDKY PRVÉHO CELOŠTÁTNEHO TESTOVANIA POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU – ŽIAKOV 1. ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
FS
RÓBERT KANDRÁČÚVOD DO ŠTÚDIA VIED O ŠPORTE
FS
PAVOL ČECHACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS
No. 1, 2022
FS
LENKA TLUČÁKOVÁPOHYBOVÁ AKTIVITA A TELESNÁ ZDATNOSŤ ADOLESCENTOV PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
PETER BAKALÁRPODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY PRE ZDRAVIE OBYVATEĽOV SLOVENSKA
FS
PETER BAKALÁRPHYSICAL ACTIVITY–RELATED INJURIES AMONG ADOLESCENTS IN 5 EUROPEAN UNION MEMBER STATES
Survey Report, Field work: January – June 2022
FS
BIBIANA VADAŠOVÁVPLYV REGENERÁCIE NA ZOTAVENIE ORGANIZMU PO AERÓBNOM A ANAERÓBNOM ZAŤAŽENÍ V ŠPORTE
FS
BIBIANA VADAŠOVÁZÁKLADY FYZIOLÓGIE ČLOVEKA I. PRE ŠTUDENTOV TELOVÝCHOVNÉHO ZAMERANIA
FS
PAVOL ČECHISC DIAGNOSTICS IN SPORT 2023
Proceedings of Abstracts from the International Scientific Conference in the Field of Sports Science
FS
PAVOL ČECHACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS, NO. 2, 2021
FS
PAVOL ČECHACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS
No. 1, 2023
FS
ERIKA CHOVANOVÁOBSERVAČNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV FAKULTY ŠPORTU V PREŠOVE
FS
TOMÁŠ ELIAŠFUTSAL
FS
TOMÁŠ PERIČTEXTBOOK OF SPORTS TRAINING PRINCIPLES
Essential Materials for Further Study
FS
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ I.
Teoretická východiska
FS
DALIBOR DZUGASVYBRANÉ KAPITOLY Z OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
FS
KAROL GÖRNERSOCIOLÓGIA TELESNEJ KULTÚRY A ŠPORTU
FS
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ II.
Praktická realizace
FS