Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
PETER BAKALÁRPODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY PRE ZDRAVIE OBYVATEĽOV SLOVENSKA
FS
BIBIANA VADAŠOVÁVPLYV REGENERÁCIE NA ZOTAVENIE ORGANIZMU PO AERÓBNOM A ANAERÓBNOM ZAŤAŽENÍ V ŠPORTE
FS
BIBIANA VADAŠOVÁZÁKLADY FYZIOLÓGIE ČLOVEKA I. PRE ŠTUDENTOV TELOVÝCHOVNÉHO ZAMERANIA
FS
PAVOL ČECH (ED.)ACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS, NO. 2, 2021
FS
ERIKA CHOVANOVÁOBSERVAČNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV FAKULTY ŠPORTU V PREŠOVE
FS
TOMÁŠ ELIAŠFUTSAL
FS
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ I.
Teoretická východiska
FS
DALIBOR DZUGASVYBRANÉ KAPITOLY Z OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
FS
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ II.
Praktická realizace
FS
PETER KAČÚRZÁKLADY RAKETOVÝCH ŠPORTOV
Pre študentov telovýchovného zamerania
FS
MAREK KOKINDAPOSILŇOVANIE TROCHU INAK
Návod pre začínajúcich trénerov a pedagógov
FS
BIBIANA VADAŠOVÁZÁKLADY FYZIOLÓGIE ČLOVEKA II. PRE ŠTUDENTOV TELOVÝCHOVNÉHO ZAMERANIA
FS
IVETA BORŽÍKOVÁPSYCHOMOTORIKA PRE ŠKOLSKÚ, ŠPORTOVÚ A TERAPEUTICKÚ PRAX
FS
BEÁTA RUŽBARSKÁPOHYBOVÁ AKTÍVNOSŤ V ZMYSLE ZDRAVOTNE ORIENTOVANEJ TELESNEJ ZDATNOSTI
FS
PAVOL ČECHOBSAHOVÉ A PROCESUÁLNE ASPEKTY TVORBY A OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH PRÁC
FS
BIBIANA VADAŠOVÁTELESNÁ KONŠTITÚCIA STREDOŠKOLSKEJ POPULÁCIE PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
RÓBERT KANDRÁČMNOHOJAZYČNÝ GLOSÁR FYZIOLÓGIE ŠPORTU MULTILINGUAL GLOSSARY OF SPORTS PHYSIOLOGY
Slovensko/Slovak- Český/Czech, Nemecký/German, Španielsky/Spanish, Francúzsky/French, Maďarský/Hungarian, Anglický/English
FS
PAVOL ČECHZÁKLADNÉ TÉZY PROBLEMATIKY ZJAZDOVÉHO LYŽOVANIA
FS
ERIKA CHOVANOVÁKOMPLEXNÝ KONCEPT PEDAGOGICKEJ PRAXE Z TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
FS
TOMÁŠ ELIÁŠVYBRANÉ KAPITOLY Z TEÓRIE A DIDAKTIKY FUTBALU
FS