Pavol Čech (ed.)


Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis, No. 2, 2021ISBN 978-80-555-2852-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024