Jozef Pavelka (ed.)


Kľúčové kompetencie a technické vzdelanie

III. InEduTech 2007ISBN 978-80-8068-624-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024