Martin Ološtiak (ed.)


10. študentská vedecká a umelecká konferenciaISBN 978-80-555-1310-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
6

  
SEKCIA ESTETIKY

11

16

21

26

34

  
SEKCIA ETIKY A BIOETIKY

43

49

55

62

  
SEKCIA FILOZOFIE

  
Úloha ponos v kynickej etike
LÍVIA FLACHBARTOVÁ
68

  
Perspektívy vedenia
MATÚŠ KOLOČIK

74

80

85

91

  
SEKCIA HISTÓRIE

  
98

  
Majetok jednej ženy
RENÁTA GERIOVÁ

102

105

114

119

127

  
SEKCIA POLITOLÓGIE

135

139

145

  
Bude dopyt po sociálnom štáte vždy aktuálny?
PETER GARBARČÍK – ANNA POLAČKOVÁ

152

160

165

172

178

187

  
SEKCIA PSYCHOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE

192

204

216

  
SEKCIA MASMEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ

  
Feministický diskurz módy
MARTINA DZANOVÁ
221

227

234

241

249

267

  
SEKCIA LINGVISTIKY

274

281

286

289

293

298

308

315

322

334

346

  
SEKCIA LITERÁRNEJ VEDY

  
High mythic, low ironic
MÁRIA KLAPÁKOVÁ
357

360

  
Poznámky k súčasnej kritike
STANISLAVA SIVČOVÁ

364

369

375

  
SEKCIA PREKLADATEĽSTVA A TLMOČNÍCTVA

384

392

399

407

412

  
SEKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA

  
423

  
Grafický dizajn
MAREK SIVY

434

  
Netradičné pohľady
SIMONA VAGASKÁ

437

  
SEKCIA HUDOBNÉHO UMENIA

442

  

451

  
SEKCIA HUDOBNÉHO UMENIA – VIDEOPREZENTÁCIE


Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019