Peter Kónya (ed.)


Rekatolizácia a uhorská spoločnosť v 17. – 18. storočí

Rekatolizáció és magyar társadalom a XVII-XVIII. százabdanISBN 978-80-555-2445-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024