Anna Eliašová, Helena Galdunová


Pôrodná asistencia 1ISBN 80-8068-519-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Prírodné národy
6
1.2  
Starovek
7
1.3  
Stredovek
8
1.4  
Novovek
9
1.5  
História babictva na Slovensku
10
1.5.1  
Vzdelávanie pôrodných asistentiek do roku 1989
11
1.5.2  
Nová orientácia vzdelávania pôrodných asistentiek
12
1.5.3  
Ďalšie vzdelávanie pôrodných asistentiek
13
1.5.4  
Pôrodné asistentky a celoživotné vzdelávanie
15
1.6  
Vzdelávanie pôrodných asistentiek v Slovenskej republike
16

18
2.1  
Impregnácia
18
2.2  
Implantácia
18
2.3  
Placentácia
18
2.4  
Vnútromaternicový vývoj zárodku a plodu
19
2.5  
Začiatky tehotenstva – prvé známky tehotenstva
20
2.5.1  
Tehotenské znaky
20
2.5.2  
Biologické a ultrazvukové dôkazy tehotnosti
21
2.6  
Dĺžka gravidity. Spôsoby určenia termínu pôrodu
22
2.7  
Zmeny materského organizmu v tehotenstve
23

25
3.1  
Definícia a charakteristika prenatálnej starostlivosti
25
3.2  
Vývoj prenatálnej starostlivosti
26
3.3  
Miesto a význam prenatálnej starostlivosti v pôrodníctve v zmysle odporúčaní Národného programu ochrany reprodukčného zdravia v SR
27
3.4  
Organizácia prenatálnej starostlivosti na Slovensku
29
3.5  
Evidencia tehotných žien a frekvencia preventívnych prehliadok
30
3.6  
Prenatálna starostlivosť u žien s nepravidelným priebehom tehotnosti
30

32
4.1  
Vývoj dieťaťa v prvom trimestri tehotenstva
32
4.2  
Priebeh prenatálnej starostlivosti v prvom trimetri tehotnosti
35
4.2.1  
Zber informácii - anamnéza
36
4.2.2  
Vyšetrenie pohľadom – aspexia (inšpekcia)
38
4.2.3  
Vyšetrenie pohmatom - palpácia
38
4.3  
Zmeny veľkosti maternice počas gravidity
39
4.3.1  
Vyšetrenie meraním
40
4.3.2  
Vyšetrenie posluchom – auskultácia
44
4.3.3  
Vaginálne vyšetrenie
44
4.3.4  
Ďalší komplex vyšetrení v prvom trimestri gravidity
45
4.3.5  
Biochemické, hematologické a sérologické vyšetrenie krvi
46
4.3.6  
Ultrazvukové vyšetrenie v prvom trimestri tehotenstva
46

47
5.1  
Vývoj dieťaťa v druhom trimestri tehotenstva
47
5.2  
Priebeh prenatálnej starostlivosti v druhom trimestri tehotenstva
49
5.2.1  
Biochemický skríning v II. trimestri tehotenstva
49
5.2.2  
Invazívne metódy
49
5.2.3  
Amniocentéza
50
5.2.4  
Včasná amniocentéza
50
5.2.5  
Biopsia choria
51
5.2.6  
Kordocentéza
51
5.2.7  
Endoskopické metódy
52
5.2.8  
Fetoskopia
52
5.2.9  
Ultrazvukové vyšetrenie v II. trimestri tehotenstva
52

54
6.1  
Vývoj dieťaťa v treťom trimestri tehotenstva
54
6.2  
Ultrazvukové vyšetrenie v II. a III. trimestri
56
6.2.1  
Dopplersonografia
56
6.3  
Prenatálne metódy hodnotiace stav plodu
56
6.3.1  
Pohyby plodu
56
6.3.2  
Modifikovaná cardiffská metóda
56
6.3.3  
Non-stress test (NST)
57
6.3.4  
Stres-testy
57
6.3.5  
Biofyzikálny profil
57
6.3.6  
Kardiotokografia
57
6.3.7  
Amnioskopia
58
6.3.8  
Mikroanalýza krvných plynov plodu
58
6.4  
Vyšetrenie pohmatom - palpácia
58
6.5  
Vyšetrenie posluchom – auskultácia
62
6.5.1  
Sledovanie oziev plodu – kardiotokografia (CTG)
62
6.6  
Priebeh prenatálnej starostlivosti v treťom trimestri tehotenstva
64
6.6.1  
Biochemický, hematologický a sérologický skríning v III. trimestri tehotenstva
64

65
66
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020