Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO IV. NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
FZO
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁZBORNÍK ABSTRAKTOV. QUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO IV. NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
FZO
IVANA ARGAYOVÁOŠETROVATEĽSKÉ TECHNIKY A POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV
FZO
DANKA BOGUSKÁURGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
FZO
ROMAN ZAZULAZÁCHRANÁRSKA TECHNIKA A TECHNOLÓGIE
FZO
ELEONÓRA KLÍMOVÁAKTIVIZAČNÉ TECHNIKY U CHORÝCH S DEMENCIOU
Zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
FZO
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁMEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI (ŠVOČ)
Zborník abstraktov
FZO
TERÉZIA FERTAĽOVÁDLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH S DEMENCIOU
FZO
ŠTEFÁNIA ANDRAŠČÍKOVÁZÁZNAMNÍK KLINICKEJ PRAXE PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PÔRODNÁ ASISTENCIA II.
FZO
ŠTEFÁNIA ANDRAŠČÍKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY Z MANAŽÉRSKEJ KOMUNIKÁCIE V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI
FZO
ŠTEFÁNIA ANDRAŠČÍKOVÁZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL V KONTEXTE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA ŠKOLÁCH
1. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou
FZO
DRAHOMÍRA BALKOVÁGERONTOLOGICKÉ OŠETROVATEĽSTVO
FZO
TATIANA ČARNOKÁMOTIVÁCIA PACIENTA V DENTÁLNEJ HYGIENE
FZO
TATIANA ČARNOKÁPREVENTÍVNA STOMATOLÓGIA
FZO
TATIANA ČARNOKÁMORFOLÓGIA CHRUPU
FZO
TATIANA ČARNOKÁHISTOLÓGIA A EMBRYOLÓGIA - VÝVIN ZUBA
FZO
ĽUBICA DERŇÁROVÁZÁZNAMNÍK KLINICKEJ PRAXE PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR OŠETROVATEĽSTVO
FZO
ĽUBICA DERŇÁROVÁPOTREBY ČLOVEKA A OŠETROVATEĽSKÝ PROCES II.
FZO
ĽUBICA DERŇÁROVÁPOTREBY ČLOVEKA A OŠETROVATEĽSKÝ PROCES I.
FZO
ĽUBICA DERŇÁROVÁKOMUNIKÁCIA S PACIENTMI S POSTIHNUTÍM SLUCHU
Zborník príspevkov
FZO