Milan Ferenčík (ed.), Juraj Horváth (ed.)


Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World

International conference proceedings (April 22-23, 2009)ISBN 978-80-555-0025-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
6
  
Cultural Studies and Literature
7
14
25
30
45
57
  
Tracing Intertextuality
Zuzana Mitošinková
64
69
83
88
93
98
102
  
Language, Translation and ELT Methodology
109
119
128
135
145
154
160
  
On Dictionary Use by Slovak and Polish Teacher Trainees
Teodor Hrehovčík, Dorota Osuchowska
165
175
181
185
192
  
The Language of Tourism
Magdaléna Rázusová
198
202
216
223
232
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020