26.10.2017

Peter Krajňák - Aktuálne otázky v oblasti školstva

Diskusia so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR


Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií