Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MILAN SCHAVELROZPRAVA O PORADENSTVE A PREVENCII V SOCIÁLNEJ PRÁCI
PBF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV II
FF
PETER BAKALÁRPODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY PRE ZDRAVIE OBYVATEĽOV SLOVENSKA
FS
JANA CHOVANCOVÁPOSUDZOVANIE VPLYVOV ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
FMEO
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁVPLYV COVID-19 NA ODVETVIE CESTOVNÉHO RUCHU A NADVÄZNÉ ODVETVIA
FMEO
JANA KOŽÁROVÁEDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE SETTINGS
PF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÁ OSOBNOSŤ
Zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021
FF
PETER KARPINSKÝKULTÚRNY JAZYK NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 17. AŽ 19. STOROČIA
FF
PETER ADAMIŠIN (ED.)VYBRANÉ ASPEKTY HODNOTENIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREŠOVE
K študentskej samovzdelávacej národnokultúrnej činnosti v 19. storočí
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
JÁN DRENGUBIAKLITERÁRNY TEXT V UČEBNOM PROCESE - OD PROSTRIEDKU K CIEĽU
FF
PETER KÓNYAKONFESIONÁLNY VÝVIN UHORSKA V RANOM NOVOVEKU
FF
ŠTEFAN KOCOTEORETICKÉ ZÁKLADY DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME
FHPV
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XI.
PBF
RÓBERT KANDRÁČMNOHOJAZYČNÝ GLOSÁR FYZIOLÓGIE ŠPORTU MULTILINGUAL GLOSSARY OF SPORTS PHYSIOLOGY
Slovensko/Slovak- Český/Czech, Nemecký/German, Španielsky/Spanish, Francúzsky/French, Maďarský/Hungarian, Anglický/English
FS
PETER KÓNYAREFORMATION IN MITTELEUROPA
Beiträge zur Reformationsgeschichte in den Ländern der Donaumonarchie
FF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁPREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A KULTÚRNE REFERENCIE Z ANTIKY
FF
ĽUDMILA BEDNÁROVÁDIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV
FMEO