Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XI.
Zborník príspevkov z XI. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 9. apríl 2019)
PBF
ALEXANDER CAPSTAROZÁKONNÝ PATRIARCHA JOZEF A JEHO STRETNUTIE PO ROKOCH S OTCOM JAKUBOM A CELÝM JEHO KMEŇOM
(Biblicko-exegetický komentár na 45. – 50. kapitolu knihy Genezis)
PBF
JÁN HUSÁRNOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VIII.
(Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
MARIÁN FEĎOSÚČASNÉ TÉMY A PERSPEKTÍVY VÝSKUMU V OBLASTI EXEGÉZY NOVÉHO ZÁKONA
PBF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNO-SPIRITUÁLNE POTREBY V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVIDLÁ II. VŠEOBECNÉHO SNEMU (PREKLAD A VÝKLAD)
PBF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIV.
Zborník príspevkov zo XIV. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov 5. apríl 2022
PBF
ALEXANDER CAPPATRIARCHA IZÁK A PROBLÉMY S POŽEHNANÍM PRVORODENÉHO. JAKUB U LABANA – JEHO SLUŽBA A NÁVRAT DOMOV
Biblicko-exegetický komentár na 27. – 31. kapitolu knihy Genezis
PBF
MILAN SCHAVELROZPRAVA O PORADENSTVE A PREVENCII V SOCIÁLNEJ PRÁCI
PBF
ALEXANDER CAPSMRŤ SÁRY A ABRAHÁMA, IZÁKOVÁ MANŽELKA A JEHO POTOMSTVO
Biblicko-exegetický komentár na 23. – 26. kapitolu knihy Genezis
PBF
MILAN SCHAVELTEÓRIA A PRAX SUPERVÍZIE
Sumarizačno-teoretické a systémovo-analytické kontexty slovenského aplikačného prostredia
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRSOCIÁLNY ASPEKT SVÄTEJ LITURGIE
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVIDLÁ IV: VŠEOBECNÉHO SNEMU (PREKLAD A VÝKLAD)
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XII.
Zborník príspevkov z XII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 3. marec 2020
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XV.
Zborník príspevkov z XV. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 21. marec 2023
PBF
MARIÁN FEĎOCESTA PRAVOSLÁVNEHO EGYPTA (OD STREDOVEKU PO SÚČASNOSŤ)
Zborník vedeckých príspevkov z konferencie
PBF
ANASTAZIJ MOMOTSOCIÁLNA PRÁCA VO VYLÚČENÝCH RÓMSKYCH LOKALITÁCH
Fokus na krízové situácie
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIII.
Zborník príspevkov z XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 20. apríl 2021
PBF
MIROSLAV ŽUPINAETIKA CIRKVI A DUCHOVNÝ ŽIVOT AKO ČINITELE TERAPIE ČLOVEKA
PBF