Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XII.
Zborník príspevkov z XII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 3. marec 2020
PBF
MARIÁN FEĎOCESTA PRAVOSLÁVNEHO EGYPTA (OD STREDOVEKU PO SÚČASNOSŤ)
Zborník vedeckých príspevkov z konferencie
PBF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIII.
Zborník príspevkov z XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 20. apríl 2021
PBF
ALEXANDER CAPSTAROZÁKONNÝ PATRIARCHA JAKUB A JOZEF
(Biblicko-exegetický komentár na 32. – 37. kapitolu knihy Genezis)
PBF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XI.
PBF
ALEXANDER CAPSTAROZÁKONNÝ PATRIARCHA JOZEF A JEHO STRETNUTIE PO ROKOCH S OTCOM JAKUBOM A CELÝM JEHO KMEŇOM
(Biblicko-exegetický komentár na 45. – 50. kapitolu knihy Genezis)
PBF
JÁN HUSÁR (ED.)NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VIII.
(Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
MARIÁN FEĎOSÚČASNÉ TÉMY A PERSPEKTÍVY VÝSKUMU V OBLASTI EXEGÉZY NOVÉHO ZÁKONA
PBF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNO-SPIRITUÁLNE POTREBY V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVIDLÁ II. VŠEOBECNÉHO SNEMU (PREKLAD A VÝKLAD)
PBF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE
PBF
ALEXANDER CAPPATRIARCHA IZÁK A PROBLÉMY S POŽEHNANÍM PRVORODENÉHO. JAKUB U LABANA – JEHO SLUŽBA A NÁVRAT DOMOV
Biblicko-exegetický komentár na 27. – 31. kapitolu knihy Genezis
PBF
ALEXANDER CAPSMRŤ SÁRY A ABRAHÁMA, IZÁKOVÁ MANŽELKA A JEHO POTOMSTVO
Biblicko-exegetický komentár na 23. – 26. kapitolu knihy Genezis
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRSOCIÁLNY ASPEKT SVÄTEJ LITURGIE
PBF
MÁRIO BLAHOTAKNIHA EXODUS
(Historicko-kritický a teologický pohľad na knihu)
PBF
ALEXANDER CAPSTRUČNÝ ÚVOD DO STARÉHO ZÁKONA IV.
PBF
ALEXANDER CAPSVÄTÝ NOVOMUČENÍK A VYZNÁVAČ PATRIARCHA TICHON (BELAVIN) A ZLOŽITÁ SITUÁCIA RUSKEJ PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V 20. STOROČÍ
PBF
ALEXANDER CAPSTRUČNÝ ÚVOD DO STARÉHO ZÁKONA III.
PBF
ALEXANDER CAPASKETICKÉ UČENIE SVÄTÉHO GREGORA PALAMU
PBF
ALEXANDER CAPSTRUČNÁ IZAGOGIKA DO KNIHY GENEZIS A EXEGÉZA JEJ PRVÝCH VERŠOV
PBF