Silvia Žultáková (ed.)


Pôrodná asistencia v krajinách EÚISBN 978-80-555-0393-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

  

4

5

7

9

11

13

  
SÚČASNÝ POHĽAD NA POVOLANIE PÔRODNEJ ASISTENTKY V SR
Andraščíková Štefánia, Lazorová Iveta, Žultáková Silvia

17

  

23

  
PÔRODY V NEMECKU
Krapp Cornelia

25

27

29

31

39

46

54

  
MOŽNOSTI POHYBOVEJ AKTIVITY A ŠPORTUV TEHOTENSTVE
Pittnerová Gabriela , Mikuľáková Wioletta, Nechvátal Pavol

67

  
LIEČBA FUNKČNEJ ŽENSKEJ STERILITY METÓDOU LUDMILY MOJŽIŠOVEJ
Nechvátal Pavol, Kendrová Lucia, Demetrová Gabriela, Sciranková Vladimíra

72

77

  
KURZY PRENATÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
Jakubíková Marta, Jurašková Bibiana

83

91
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020