Viera Zozuľaková (ed.), Bohuslav Kuzyšin (ed.)


Social work and voluntary activities H.E.L.P.ISBN 978-80-555-0653-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3
  
4

5

  

12

23

34

  
VOLUNTEERS MOTIVATION AND OTHER IMPORTANT THINGS
Neringa KURAPKAITIENÉ (LITHUANIA)

43

61

94

120

  
SOCIAL PEDAGOGY IN THE FIELD OF SOCIAL WORK
Viera ZOZULAKOVA (SLOVAKIA)

127
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019