Ján Zozuľak (ed.)


Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská)

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. - 15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v PrešoveISBN 978-80-555-0245-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
5
12
28
35
43
50
58
65
71
80
  
Lenka Skarupová, Jozef Vorobel
Odborná prax charitatívnej a sociálnej služby
91
96
104
123
126
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019