Ján Zozuľak (ed.)


Život a dielo svätého Jána Zlatoústeho

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov, 23.4.2007ISBN 978-80-8068-684-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
6
20
27
38
  
46
55
62
67
76
83
95
104
114
126
133
143
151
156
166
175
188
197
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019