Ján Zozuľak (ed.)


Život a dielo svätého Jána Zlatoústeho

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov, 23.4.2007ISBN 978-80-8068-684-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024