Jarmila Žolnová (ed.), Tatiana Dubayová (ed.)


ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV

Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogikaISBN 978-80-555-1353-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4

  
Sekcia A

  
7
10

20

27

35

41

51

  
Sekcia B

67

79

  
REZILIENCIA ŽIAKOV S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM
Monika Kandráčová, Jarmila Žolnová

89

98

110

119

128

135

  
„ZABUDNUTÁ?“ – PEDAGOGIKA MÁRIE MONTESSORI
Matej Slováček, Monika Miňová

145

  
Sekcia C

154

  

161

  

172

177

187

194

203

209

217
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019