Ivana Živčáková


Portfólio tvorby 2005-2012

Autorský katalógISBN 978-80-555-0579-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
2
3
6

7
15
20
25
34
37
40
50

60
  
Alter ego – 2005
61
  
VIS – A – VIS
62
  
Kozmický dizajn – 2010
63
  
Maľba – 2012
64

  

65
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019