Jozef Živčák, Dušan Knežo


Biomechanika hybnostiISBN 978-80-8068-675-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

  

4

9

  

16

17
1.1  
Kineziológia horných a dolných končatín
17
1.1.1  
Definícia jednotlivých fyziologických pohybov
17
1.1.2  
Pohyby v kĺboch
20
1.1.3  
Anatomické rozdelenie kĺbov
20
1.1.4  
Anatomické rozdelenie svalov
26
1.1.5  
Zámerné pohyby
32
1.1.5.1  
Spoločný časový interval reakcie senzorickej, nervovo svalovej a svalovej
38
1.1.5.2  
Časový interval pohybových akcií
39
1.1.5.3  
Model riadenia a regulácie pohybov konania
41
1.2  
Kineziologická analýza
43
1.2.1  
Ovplyvňujúce faktory v kineziológii človeka
48
1.2.1.1  
Účinok gravitácie a veku na ľudské telo
49
1.2.1.2  
Správne držanie tela
51
1.2.1.3  
Príčiny nesprávneho držania tela
52
1.2.1.4  
Kinetika separátnych orgánov
54
1.2.1.5  
Elektrochemická a mechanická aktivita srdca
55

59
2.1  
Biomechanika vrhov
60
2.1.1  
Filozofia a mechanika vrhov
60
2.1.2  
Hod oštepom
62
2.1.3  
Hod diskom
70
2.1.4  
Hod diskom a kladivom
72
2.2  
Biomechanika skokov
75
2.2.1  
Filozofia a mechanika skokov
75
2.2.2  
Skok do diaľky
78
2.2.3  
Skok do výšky
85
2.2.4  
Skoky do výšky a o žrdi
88
2.2.5  
Skok o žrdi
90
2.3  
Biomechanika neatletických športov
95
2.3.1  
Tenis
95
2.3.1.1  
Sily ovplyvňujúce tenisový úder
95
2.3.1.2  
Spoločné znaky tenisových úderov
97
2.3.1.3  
Dekompozícia pohybu končatiny s náradím
99
2.3.1.4  
Biomechanika – úderová technika – úderové kino gramy
102
2.3.1.5  
Dve sekundy rozhodujú o výsledku zápasu
104
2.3.1.6  
Optimálna technika a biomechanické princípy
105
2.3.1.7  
Praktické aplikácie biomechaniky v tenise
108
2.3.2  
Golf
111
2.3.2.1  
Švih
114
2.3.2.1.1  
Dokonalý švih
115
2.3.2.1.2  
Slabý švih
116
2.3.2.2  
Postoj – držanie tela
116
2.3.2.3  
Rovnováha
116
2.3.2.4  
Uhol nôh
117
2.3.2.5  
Uhol nôh - loptička
118
2.3.2.6  
Umiestnenie loptičky
119
2.3.2.7  
Všeobecné chyby švihu
119
2.3.2.8  
Fitnes - vylepšenie švihu
121
2.3.2.9  
Anatómia golfistu
122
2.4  
Štúdium anatómie
123
2.4.1  
Noha
124
2.4.2  
Uhol chrbtice
125
2.4.3  
Postoj
125

127
3.1  
Analýza zaťaženia svalov
127
3.2  
Hod oštepom
129
3.3  
Hod diskom
131
3.4  
Hod kladivom
132
3.5  
Skok do diaľky
132
3.6  
Skok do výšky
134
3.7  
Skok o žrdi
135
3.8  
Tenis
135
3.9  
Golf
136
3.10  
Klasifikácia požiadaviek na výber vhodného subjektu (športovca)
137
3.10.1  
Vrhač oštepom
137
3.10.2  
Vrhač diskom a kladivom
137
3.10.3  
Skokan do diaľky
138
3.10.4  
Skokan do výšky a o žrdi
138
3.10.5  
Tenista
139
3.10.6  
Golfista
139
3.11  
Výkonnostné tabuľky v jednotlivých športových procesoch
140

141
4.1  
Momenty zotrvačnosti ľudského tela a jeho segmentov
141
4.2  
Usporiadanie sektorov ľudského tela v pohybe
142
4.2.1  
Hod oštepom
143
4.2.2  
Hod diskom
146
4.2.3  
Hod kladivom
149
4.2.4  
Skok do diaľky
152
4.2.5  
Skok do výšky
155
4.2.6  
Skok o žrdi
158
4.2.7  
Tenis
158
4.2.8  
Golf
161

163
5.1  
Návrh silových strojov vo väzbe k druhu športu
163
5.2  
Návrh rehabilitačných strojov vo väzbe k druhu športu
190

  

192

193

  

205
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020