Ľubica Zibrínová, Gabriel Baník


DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIAISBN 978-80-555-1726-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
6

7
1.1  
VODIČ PROFESIONÁL V DOPRAVNEJ PSYCHOLÓGII
7
1.2  
OSOBNOSTNÉ ČRTY U VODIČOV
10
1.3  
FYZIOLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY VODIČOV
14
1.4  
TYPY VODIČOV
17

21
2.1  
AKTUÁLNY STAV V SR, CHARAKTERISTIKA NEHODY A PREVENCIA NEHODOVOSTI
21
2.2  
VNÍMANIE RIZIKA U VODIČOV
26
2.3  
STRES U VODIČOV
27
2.4  
ALKOHOL V DOPRAVE
31

36

43
4.1  
OFENZÍVNA JAZDA
43
4.2  
AGRESIA U VODIČOV
47
4.3  
DEFENZÍVNA JAZDA
52
4.3.1  
VPLYV PROSTREDIA NA BEZPEČNOSŤ JAZDY
58

61
5.1  
RODOVÉ ROZDIELY
61
5.1.1  
ROD A OFENZÍVNA JAZDA
63
5.2  
VODIČI RÔZNYCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
66
5.3  
DĹŽKA PRAXE
70

72
6.1  
LEGISLATÍVNE VYMEDZENIE POSUDZOVANIA ZDRAVOTNEJ A PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIČOV
73
6.2  
ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ
73
6.3  
PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ
74
6.4  
ZMENY, KTORÉ PRINIESOL NOVÝ CESTNÝ ZÁKON
75
6.5  
PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE
77
6.6  
METÓDY DOPRAVNO – PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETRENIA NA SLOVENSKU
78

80

  

84
85
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020