Ľubica Zibrínová , Antónia Solárová , Gabriel Baník


PsychosomatikaISBN 978-80-555-1479-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
6

  
Všeobecná časť

9
10

14

  
Špeciálna časť

31
32
3.1  
Esenciálna hypertenzia
32
3.2  
Koronárna skleróza
35
3.3  
Psychosociálne vplyvy v patogenéze a rozvoji kardiovaskulárnych ochorení
36
3.4  
Ovplyvnenie rizikového správania typu hostility a zlosti
37

45
4.1  
Neurodermatitída (endogénny ekzém, atopický ekzém)
46
4.2  
Urtikária (žihľavka)
47
4.3  
Psoriáza (lupienka)
47
4.4  
Akné (akné vulgaris)
48
4.5  
Artificiálne dermatózy
48
4.6  
Psychologická intervencia pri kožných ochoreniach
48

53
5.1  
Syndróm dráždivého hrubého čreva
55
5.2  
Zápalové ochorenia čriev
56

62
6.1  
Poruchy krvácania a cyklu
62
6.2  
Dysmenorea, premenštruačný syndróm a premenštruačná dysforická porucha
63
6.3  
Klimakterický syndróm
64
6.4  
Chronicky recidivujúce bolesti v podbrušku
66
6.5  
Pruritus vulvae v pohlavnej zrelosti
67
6.6  
Fluor
67
6.7  
Mastodýnia
67
6.8  
Dyspareunia, vaginizmus
68
6.9  
Neplodnosť
70
6.10  
Psychosomatika porúch tehotenstva
75

82
7.1  
Astma bronchiale
82
7.2  
Psychické charakteristiky chorých s astmou
88

94
8.1  
Multifaktoriálna etiológia onkologického ochorenia
94
8.2  
Charakteristika, priebeh ochorenia, onkologická liečba a zmeny v psychickom prežívaní pacienta
99
8.3  
Onkologické ochorenie a psychologická intervencia
108

9  

115
9.1  
Neurofyziológia bolesti
116
9.2  
Rôzne typy bolesti
118
9.3  
Vnímanie bolesti a psychologická intervencia
122

10  

130
10.1  
Syndróm chronickej únavy
135
10.2  
Syndróm vyhorenia
139

11  

147
11.1  
Multifaktoriálna etiológia obezity
147
11.2  
Komplexná liečba obezity
151

155
12.1  
Imunitný systém
156
12.2  
Vplyv stresu na imunitný systém
159
12.3  
Vplyv psychologických faktorov na imunitný systém a psychologická intervencia
164

  

171
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020