Viera Žemberová (ed.)


Umenie a spoločenské vedy

Medziodborové a medziliterárne súvislosti, vzťahy a dotykyISBN 80-8068-387-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024