Marta Vojteková


Ortografia poľského jazykaISBN 978-80-555-0832-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

5
1.1  
PRAVIDLÁ PÍSANIA RZ
5
1.2  
PRAVIDLÁ PÍSANIA Ż
6
1.3  
BÁSNE S GRAFÉMOU RZ
7
1.4  
BÁSNE S GRAFÉMOU Ż
9
1.5  
NÁCVIK PÍSANIA RZ – Ż
10

13
2.1  
PRAVIDLÁ PÍSANIA CH
13
2.2  
PRAVIDLÁ PÍSANIA H
13
2.3  
BÁSNE S GRAFÉMOU CH
14
2.4  
BÁSNE S GRAFÉMOU H
15
2.5  
NÁCVIK PÍSANIA CH – H
17

20
3.1  
PRAVIDLÁ PÍSANIA U
20
3.2  
PRAVIDLÁ PÍSANIA Ó
20
3.3  
BÁSNE S GRAFÉMOU U
21
3.4  
BÁSNE S GRAFÉMOU Ó
23
3.5  
NÁCVIK PÍSANIA U – Ó
25

28
4.1  
PRAVIDLÁ PÍSANIA Ą
28
4.2  
PRAVIDLÁ PÍSANIA Ę
28
4.3  
BÁSNE S GRAFÉMAMI Ą – Ę
29
4.4  
NÁCVIK PÍSANIA Ą – Ę
32

34
5.1  
PÍSANIE NIE OSOBITNE
34
5.2  
PÍSANIE NIE DOVEDNA
36
5.3  
BÁSNE S NIE
37
5.4  
NÁCVIK PÍSANIA NIE
39

42
6.1  
PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN
42
6.2  
BÁSNE S VEĽKÝMI PÍSMENAMI
50
6.3  
NÁCVIK PÍSANIA VEĽKÝCH PÍSMEN
53

56
7.1  
PÍSANIE RZ – Ż
56
7.2  
PÍSANIE CH – H
58
7.3  
PÍSANIE U – Ó
60
7.4  
PÍSANIE Ą – Ę
62
7.5  
PÍSANIE NIE
63
7.6  
PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN
65

68

69
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020