Marta VOJTEKOVÁ


Predložky v spisovnej slovenčine a poľštineISBN 978-80-555-0416-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
5

  

6

10
12
17
24
51
63
68
83
8.1  
VYJADROVANIE STATICKÉHO ASPEKTU PRIESTOROVÉHO VÝZNAMU V SLOVENČINE A POĽŠTINE
84
8.2  
VYJADROVANIE DYNAMICKÉHO ASPEKTU PRIESTOROVÉHO VÝZNAMU V SLOVENČINE A POĽŠTINE
90
98
107
115
11.1  
VYJADROVANIE STATICKÝCH ČASOVÝCH VÝZNAMOV
116
11.2  
VYJADROVANIE DYNAMICKÝCH ČASOVÝCH VÝZNAMOV
128
130
  
13 ZÁVER
133

140
152
157
159
  
160
162
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020