Daniel Vojtek


Exercisier morphosyntaxique I.

Groupe nominal : noms, déterminants, pronoms et adjectifsISBN 978-80-555-1181-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
3
4

1  
Nom

6
1.1  
Genre des noms
7
1.2  
Nombre des noms
11

16
2.1  
Articles
16
2.2  
Déterminants numéraux
24
2.3  
Déterminants démonstratifs
24
2.4  
Déterminants possessifs
26
2.5  
Déterminants (adjectifs) indéfinis
28

3  

35
3.1  
Pronoms personnels
36
3.2  
Pronoms possessifs
46
3.3  
Pronoms démonstratifs
48
3.4  
Pronoms indéfinis
50
3.5  
Pronoms interrogatifs
51
3.6  
Pronoms relatifs
52

4  

60
4.1  
Adjectifs composés
68

  

72

99
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020