Daniel Vojtek


Précis morphosyntaxique I.

Groupe nominal: noms, déterminants, pronoms et adjectifsISBN 978-80-555-1022-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
3

1  
Nom

6
1.1  
Nom commun
7
1.1.1  
Genre des noms (communs)
8
1.1.2  
Nombre des noms
15
1.2  
Nom propre
19

21
2.1  
Article défini
21
2.2  
Déterminant démonstratif
24
2.3  
Déterminant possessif
25

30
3.1  
Article indéfini
31
3.2  
Article partitif
34
3.3  
Déterminants indéfinis numéraux
35

36
4.1  
Article dans les noms de fêtes
37
4.2  
Article dans les indications de jours, semaines, mois, saisons et âge
37
4.3  
Article devant apposition
38
4.4  
Article devant attribut
39
4.5  
Article devant complément de nom
40
4.6  
Article et compléments circonstanciels
42
4.7  
Article devant les noms propres
43
4.8  
Article et locutions verbales
46
4.9  
Article dans les expressions anciennes
47
4.10  
Place de l´article
47
4.11  
Répétition de l´article
47

5  

49
5.1  
Pronoms définis
52
5.1.1  
Pronoms personnels
52
5.1.2  
Pronoms possessifs
59
5.1.3  
Pronoms démonstratifs
60
5.2  
Pronoms dits indéfinis
60
5.3  
Pronoms indéfinis proprement dits
64
5.4  
Pronoms interrogatifs
66
5.5  
Pronoms relatifs
68

6  

71
6.1  
Genre des adjectifs
73
6.2  
Nombre des adjectifs
76
6.3  
Accord de l´adjectif
77
6.4  
Place de l´adjectif épithète
79

88
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020