Denisa Šoltésová (Ed.), Michaela Skyba (Ed.), Juraj Ferko(Ed.)


AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCIOU PSOV – VÝSKUM AKO VÝCHODISKO DOBREJ PRAXE

Zborník príspevkov z Jarnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 2. – 3. mája 2014, Štrbské PlesoISBN 978-80-555-1309-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
ÚVODNÉ SLOVO
Šoltésová Denisa
6

9

26

39

52

60

67

  

75

  
FARMINGTERAPIE U SENIORŮ
Maťhová Lenka

79

86

94

99

110
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020