Elena Širá, Miroslava Čverhová


Riadenie podnikateľských rizík v malých a stredných podnikoch v SRISBN 978-80-555-0392-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024