Daniel Šimčík


HUDBA HROU

Detská pieseň ako východisko hudobno-dramatických aktivít dieťaťa mladšieho školského vekuISBN 978-80-555-2036-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4

5
  
6
8
10
12
  
14
16
  
18
20
22
24
26
28
30
  
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
  
54
56
58
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020