Jana Ščigulinská, Stanislav Kužila


Sir Walter Scott – Analysis of the Code of Chivalry in IvanhoeISBN 978-80-555-2005-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
4

6
1.1  
Definition
6
1.2  
Origins of Chivalry and Knighthood
7
1.3  
Wars, Tournaments and Knighthood in Medieval England
10
1.4  
Chivalry and the Church
15
1.5  
Dubbing to Knighthood. The Code of Chivalry
20

23
2.1  
From Beowulf to the Chansons de Geste
24
2.2  
Romance. Arthurian Romance
28
2.3  
Chivalry in Literature since the 18th Century
35
2.4  
Historical Novel and Sir Walter Scott
37

40
3.1  
The Novel Ivanhoe
40
3.2  
The Knights and their Duty to God and the Church
43
3.3  
The Knights and Their Duty to the Lord and the Land
48
3.4  
The Knights and Their Duty to Ladies
58

64
66
  
Printed sources
66
  
Internet sources
69
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020