Radovan Šašala


ZÁKLADY HUDOBNÝCH DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍISBN 978-80-555-1817-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

5

9
2.1  
Od hracej skrinky po osobný počítač
9
2.2  
Od projektu Infovek po projekt Moja prvá škola
10

13
3.1  
Hudobné digitálne technológie
13
3.2  
Zaradenie hudobných digitálnych technológií medzi didaktické prostriedky
15
3.3  
Hudobný digitálny obsah
20
3.4  
Digitálne technológie v teóriách vzdelávania
23

27
4.1  
Definícia a členenie hudobnej informatiky
27
4.2  
Postavenie hudobnej informatiky v systematike hudobnej pedagogiky
29
4.3  
Kompetencie hudobného pedagóga a hudobná informatika
29
4.4  
Hudobno-výchovný proces a digitálne technológie
32
4.5  
Perspektívy a využitie digitálnych technológií v hudobnej výchove
32

35
5.1  
Osobný počítač ako vybavenie učebne hudobnej výchovy a pracovný nástroj pre prípravu hudobného pedagóga
35
5.2  
Základy digitálneho spracovania zvuku
38

43
6.1  
Charakteristika vybraného softvéru a jeho inštalácia
43
6.2  
Popis prostredia a základných funkcií
47
6.3  
Nahrávanie
51
6.4  
Editácia
54
6.5  
Efekty
57

62
7.1  
Charakteristika vybraného softvéru a jeho inštalácia
62
7.2  
Popis prostredia a základných funkcií
68
7.3  
Aranžovanie hudobného podkladu
73

84
8.1  
Charakteristika vybraného softvéru a jeho inštalácia
84
8.2  
Popis prostredia a základných funkcií
86
8.3  
Tvorba notového záznamu
89

96
9.1  
Vzdelávacie webové portály
96
9.2  
Portfólio audio nahrávok
98
9.3  
Námety na aplikácie a applety
98
9.4  
Multimediálna učebná pomôcka – Dejiny hudby a umenia pre školu a prax
101

103
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020