Marián Šanta, Darina Kluchová


SomatológiaISBN 978-80-8068-851-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

6
1.1  
Pracovné metódy poznávania v anatómii a fyziológii
6
1.2  
Poznámky z histórie anatómie a fyziológie
7

14

16
3.1  
Stavba a vývin kostí
16
3.2  
Spojenia kostí
18
3.3  
Kostra trupu
18
3.4  
Kostra hlavy
21
3.4.1  
Mozgová časť lebky
21
3.4.2  
Tvárová časť lebky
22
3.5  
Kostra hornej končatiny
23
3.5.1  
Kostra pletenca hornej končatiny
23
3.5.2  
Kostra voľnej hornej končatiny
24
3.5.3  
Kostra ruky
24
3.6  
Kostra dolnej končatiny
26
3.6.1  
Kostra panvového pletenca
26
3.6.2  
Kostra voľnej dolnej končatiny
26
3.6.3  
Kostra nohy
27

  

29
4.1  
Stavba a funkcia svalov
29
4.2  
Svaly ľudského tela
30
4.2.1  
Svaly hlavy
30
4.2.2  
Svaly krku
30
4.2.3  
Svaly hrudníka
31
4.2.4  
Svaly brucha
31
4.2.5  
Svaly panvového dna
32
4.2.6  
Svaly chrbta
33
4.2.7  
Svaly hornej končatiny
33
4.2.8  
Svaly dolnej končatiny
34

37
5.1  
Stavba arteriálneho a venózneho systému
37
5.2  
Funkcia kapilárneho riečiska
38
5.3  
Srdce a aorta
38
5.4  
Žilový systém
42
5.5  
Portálny obeh
43
5.6  
Miazgový obeh
43
5.7  
Detský obehový systém
43
5.8  
Krvný obeh plodu
44
5.9  
Placentárny obeh
45

46
6.1  
Dýchacie cesty
46
6.2  
Typy a proces dýchania
49
6.3  
Regulácia dýchania
50
6.4  
Obranné dýchacie reflexy
52

53
7.1  
Stavba steny tráviacej rúry
53
7.2  
Zloženie tráviacého systému
54
7.3  
Pečeň a žlčové cesty
61
7.4  
Pankreas a pankreatické tráviace šťavy
62

64
8.1  
Reprodukčný systém muža
64
8.2  
Mužské vonkajšie pohlavné orgány
66
8.3  
Ženské reprodukčné a pohlavné orgány
67
8.4  
Menštruačný cyklus
69
8.5  
Ženské vonkajšie pohlavné orgány
70

71
9.1  
Funkcia obličiek a tvorba moča
71
9.2  
Vývodné cesty močové
74

75
10.1  
Hypotalamo - hypofyzárny systém
75
10.1.1  
Hormóny hypotalamu
76
10.1.2  
Hormóny hypofýzy
76
10.2  
Nadobličky
79
10.2.1  
Hormóny kôry nadobličiek
79
10.2.2  
Hormóny drene nadobličiek
80
10.3  
Štítna žľaza
80
10.3.1  
Hormóny štítnej žľazy
81
10.4  
Langerhansenove ostrovčeky
81
10.5.1  
Hormón prištítných teliesok
81
10.5  
Prištítne telieska
82
10.6  
Epifýza
82

  
11 Krv

83
11.1  
Zloženie krvi
83
11.2  
Krvné elementy
85
11.3  
Zrážanie krvi
90
11.4  
Systém krvných skupín
90

93
12.1  
Stavba a funkcia miechy
93
12.2  
Miechové a periférne nervy
96

98
13.1  
Stavba neurónu a nervu
98
13.2  
Funkcia neurónu
99
13.3  
Obaly mozgu
100
13.4  
Komorový systém mozgu
101
13.5  
Cievy mozgu
102
13.6  
Stavba mozgu
102
13.7  
Hlavové nervy
106
13.8  
Autonómny nervový systém
108

110
14.1  
Funkcia oka
111
14.2  
Okohybné svaly
112
14.3  
Očné adnexy
112

113
15.1  
Vonkajšie ucho
113
15.2  
Stredné ucho
113
15.3  
Vnútorné ucho
113
15.4  
Vnímanie polohy, pohybu a vestibulárny aparát
114

  

115

118
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020