Marián Šanta, Jana Bačišinová, Miroslav Mýtnik


Chirurgická propedeutika pre ošetrovateľstvoISBN 978-80-8068-751-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024