Marián Šanta, Eleonóra Klímová, Andrea Lengyelová, Silvia Cibríková, Dagmar Magurová, Viera Cmorejová, Jana Cínová, Alžbeta Jacová


Neurológia a neurologické ošetrovateľstvoISBN 978-80-8068-578-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024