Martin Ološtiak (ed.), Martina Ivanová (ed.), Daniela Slančová (ed.)


Vidy jazyka a jazykovedy

Na počesť Miloslavy SokolovejISBN 978-80-555-0341-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
5
7
10
16
  
  
Všeobecná a areálová lingvistika
29
31
41
49
63
  
  
Gramatika
69
71
78
91
104
116
125
136
145
155
162
174
184
196
208
220
  
  
Slovotvorba a morfematika
229
231
251
257
263
276
285
294
308
326
331
  
  
Sociolingvistika
339
341
358
366
377
389
  
  
Slovenčina ako cudzí jazyk, slovenčina v didaktickej aplikácii
397
399
408
418
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020