Rudolf Novotný, Anna Klimeková


Postmoderne o etike, zdravotníckej etike, človeku a spoločnosti

(Filozofické modely a problémy)ISBN 978-80-555-0566-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024