Marek Mitka (ed.)


Slavistika – Areálová slavistika – Stredoeurópske štúdiá

Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra 2013 na FF PU v PrešoveISBN 978-80-555-2473-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024