Veronika Kačkovičová, Irena Medňanská


EURÓPSKA ASOCIÁCIA PRE ŠKOLSKÚ HUDOBNÚ VÝCHOVU, JEJ VÝVOJ, FUNKCIA, ÚLOHY A PRÍNOS PRE SLOVENSKOISBN 978-80-555-1226-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
6

8
1.1  
Funkcia Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu
9
1.2  
Úlohy a poslanie Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu
9
1.2.1  
Charta o hudobnom vzdelávaní na všeobecno-vzdelávacích školách v Európe
10
1.3  
Ciele Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu
11
1.4  
Významné osobnosti Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu
11
1.4.1  
Prezidenti asociácie od roku 1990 do roku 2012
11
1.4.2  
Členovia predstavenstva EAS od roku 1990 do roku 2013
13
1.5  
Projektová činnosť EAS
14

16
2.1  
European Music Council
16
2.2  
International Union of Music Competitions for Youth
17
2.3  
European Music School Union
17
2.4  
International Society for Music Education
17
2.5  
Orff-Schulwerk Forum Salzburg
18
2.6  
Spolupráca Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu s hudobno-pedagogickými spolkami
19
2.7  
Regionálne združenia hudobných pedagógov v Európe –Arbeitsgemeinschaft der südlichen Länder Europas a Arbeitsgemeinschaft der nordlichen Länder Europas
19

21
3.1  
Konštituovanie základov Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu na kongrese v nemeckom Lübecku v roku 1990
23
3.1.1  
Prvé uznesenie Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu
24
3.2  
Obsahová náplň a organizačná koncepcia stretnutí Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu v rokoch 1991 – 1995
25
3.2.1  
Kongres Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher Österreichs 1991 Rakúsko, Viedeň
26
3.2.2  
Bundesschulmusikwoche 1992 Nemecko, Augsburg
27
3.2.3  
Alpenländisches Volksmusik Wettbewerb 1992 Rakúsko, Innsbruckv
28
3.2.4  
Konferencia Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu 1994 Belgicko, Leuven
28
3.2.5  
Výročná schôdza European Music Council 1994 Slovensko, Bratislava
29
3.2.6  
Konferencia Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu 1995 Anglicko, Cambridge
29

30
4.1  
Kongres 1996 Slovenská republika, Prešov
30
4.2  
Kongres 1997 Švajčiarsko, Luzern
32
4.3  
Kongres 1998 Švédsko, Štokholm
33
4.4  
Kongres 1999 Turecko, Ankara
34
4.5  
Kongres 2000 Maďarsko, Budapešť
34
4.6  
Kongres 2001 Lotyšsko, Riga
35
4.7  
Kongres 2002 Holandsko, Amsterdam
37
4.8  
Kongres 2003 Rakúsko Viedeň
37
4.9  
Kongres 2004 Grécko, Atény
38
4.10  
Kongres 2005 Česká republika, Praha
39
4.11  
Bundesschulmusikwoche 2006 Nemecko, Würzburg
40
4.12  
Kongres 2007 Švédsko, Piteå
40
4.13  
Svetová konferencia International Society for Music Education 2008 Taliansko, Bologna
41
4.14  
Kongres 2009 Estónsko, Tallin
42
4.15  
Kongres 2010 Turecko, Bolu
42
4.16  
Kongres 2011 Poľsko, Gdaňsk
43
4.17  
Kongres 2012 Holandsko, Haag
45

46
5.1  
Študentské fórum 2003 Rakúsko, Viedeň
47
5.2  
Študentské fórum 2005 Česká republika, Praha
48
5.3  
Študentské fórum 2006 Nemecko, Würzburg
48
5.4  
Študentské fórum 2007 Švédsko, Piteå
49
5.5  
Študentské fórum 2008 Taliansko, Bologna
49
5.6  
Študentské fórum 2009 Estónsko, Tallin
49
5.7  
Študentské fórum 2010 Turecko, Bolu
49
5.8  
Študentské fórum 2011 Poľsko, Gdańsk
50
5.9  
Doktorandské fórum 2011 Poľsko, Gdańsk
50
5.10  
Študenstké fórum 2012 Holandsko, Haag
51
5.11  
Doktorandské fórum 2012 Holandsko, Haag
51
5.12  
Význam študentského fóra Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu prieskum názorov
51
5.13  
Názory účastníkov študentského fóra v rokoch 2009 a 2010
52
5.13.1  
Záver prieskumu
56

57
6.1  
Slovensko ako člen Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu
57
6.1.1  
Slovenská sekcia Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu
58
6.1.2  
Webová stránka slovenskej sekcie Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu
59
6.2  
Postavenie predmetu hudobná výchova v systéme všeobecno-vzdelávacích škôl na Slovensku
60
6.2.1  
Postavenie predmetu hudobná výchova v systéme všeobecno-vzdelávacích škôl na Slovensku v komparácii s Chartou o hudobnom vzdelávaní na všeobecno-vzdelávacích školách v Európe
61
6.3  
Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu – jej prínos a potenciál pre školskú hudobnú výchovu na Slovensku
64

  

66
68
  
73
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020