Beáta Balogová (ed.), Lyócsa Ivana (ed.), Alena Moravčíková (ed.)


Výskum v sociálnej práci

Zborník príspevkov z II. doktorandskej konferencie konanej dňa 04. novembra 2011 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v PrešoveISBN 978-80-555-0593-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
  
Predslov
BRUTOVSKÁ, Gizela, LYÓCSA, Ivana
4
  
Pozvané hlavné referáty
  
Etika vo výskume
Anton FABIAN
6
12
  
  
Príspevky doktorandiek a doktorandov
27
35
40
47
55
  
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020